Info training

Wij hebben een vaste speelavond en dat is de dinsdagavond.

De senioren en recreanten spelen vanaf 19.30 uur tot 22.00 uur*.

 
Als je eens wilt kijken of een balletje wilt slaan, ben je van harte welkom op deze trainingsavond. Dit is de eerste paar keer gratis. Je kunt samen komen, maar alleen kan ook, er is altijd wel iemand van de vereniging waar je tegen kunt spelen. Een eigen batje is wel gewenst, maar niet noodzakelijk. Atak heeft een aantal uitleen batjes hiervoor beschikbaar.

* Op dit moment hebben wij geen jeugdspelers meer. Bij voldoende belangstelling starten wij weer met een nieuwe jeugdtrainingsgroep!