De contributie voor de leden bedraagt € 25.00 per kwartaal.

Contributie wordt pas geheven wanneer een aspirant lid driemaal heeft gespeeld en aangeeft lid te willen worden.

Gebruik van de oefen- en wedstrijdballen is gratis.

Deelname aan de competitie en andere toernooien zijn voor rekening van de deelnemers.