Regels gebruik Sporthal Stationsplein

Vanaf 1 september start de training weer. Voor het gebruik van de sporthal voor training en wedstrijden gelden de volgende regels:

• Bij binnenkomst de handen desinfecteren.
• QR-code scannen voor het Bron en Contact onderzoek (R.I.V.M. Richtlijn) en deze invullen.
• Maak gebruik van de looproute die op de vloer is aangegeven. 
• Aantal personen per ruimte naleven zoals aangegeven. (Je zou je thuis al om kunnen kleden. Anders wachten tot er ruimte is in de kleedkamers )
• Sporten en na afloop de gebruikte materialen desinfecteren voor het opruimen (dit vindt plaats in je eigen huurperiode).
• Wederom het aantal personen in de ruimte en de douches naleven. (Anders wachten tot er ruimte is)
• Bij het verlaten van de kleedkamer de looproute volgen naar buiten.
• De Kantine is ingericht voor het hoofddoel van die ruimte en dat is onderwijs. Daardoor is deze niet beschikbaar voor de Sportgebruikers / bezoekers. Hiervoor uw begrip.